Senaste bloggposterna

Dante Alighieris (1265-1321) monumentala verk Den gudomliga komedin är en av historiens största kreativa alster. Den är också enligt min mening den första verkligen kvalificerade vetenskapliga framställningen av det mänskliga intellektets inre psykologiska apparat. Den nutida psykologins dilemma står säkerligen delvis att finna i dess fullständiga oförmåga att se betydelsen av Dantes arbete, för att hitta lösningar på dagens psykologiska utmaningar och tillkortakommanden. Den är kanske den bästa framställningen av den absoluta skillnaden mellan människor och djur som någonsin skrivits.

Om vårt samhälle förblir i mörker med avseende på betydelsen av Dantes upptäckt kommer vi inte vara kapabla att möta de utmaningar i kreativt tänkande som vår framtid hänger på.

Kontakt

För bokning av seminarium eller konsultation över telefon, var vänlig ta kontakt nedan.
Möjlighet finns för diskussionsgrupper antingen i affärs-/företagssammanhang eller i utbildningssyfte i anslutning till skolor.

S. Bennett Brawer Filosofiutbildning och konsultation
Tumba
070-092 4266
stephenbrawer@gmail.com

Tack

Tack till Elias Dotemar för hjälp med den svenska översättningen!

Vill du veta mer om oss, vänligen skicka ett meddelande!