Senaste bloggposterna

Amerikanske författaren och poeten Edgar Allan Poe är idag främst känd för sina så kallade 'skräckhistorier' eller historier om det grymma och bisarra. Han nedvärderas i allmänhet också som ett fyllo som dog en mystisk död kopplad till drog- och/eller alkoholproblem. Även om han ofta hänvisas till som ett geni är detta begrepp höljt i dunkel och intriger. Kombinationen av det konstiga och okända, vilket påstås karaktärisera hans verk, ses ofta mer som något farligt och icke-önskvärt än som något gott och beundransvärt.

Sanningen om Edgar Allan Poe som tänkare finns emellertid i hans viktigaste verk, Eureka. Han kallade den kronan på sin livsgärning. Däri för Poe samman sina idéer, både som konstnär och vetenskaplig och filosofisk tänkare. Dessa den mänskliga kreativa företagsamhetens två områden var för Poe oskiljaktigt sammanlänkade. På så sätt satte Poe en konstnärlig och intellektuell standard för den unga amerikanska nationen, som till dags dato förblivit i princip okänd och oöverträffad. Knappt ens Poes egen läsarskara vet om detta verk Eureka, och om de gör det läser de nästan aldrig ut det. I detta verk, tillägnat tyske naturforskaren Alexander von Humboldt, går Poe igenom idéer och teorier om elektromagnetism, gravitation och universums natur, liksom kunskapsteori, precist baserat på skillnaden mellan sokratiskt tänkande och aristotelisk logik och empirism! Han såg sitt eget liv och sin kreativa gärning som del i ett historiskt uppdrag för USA:s framtida intellektuella överlevnad och kulturella utveckling.

Olyckligtvis har detta uppdrag idag undergrävts och begravts under ett hav av opportunism och populärkultur. Den degenererade populärkulturen finns både hos den enskilde och på det större samhälleliga och politiska planet. Detta har skapat omständigheter under vilka väldigt få, om ens någon, fortfarande kan skilja mellan livets djupa och dess ytliga skeden. Till följd av detta det amerikanska samhällets typiska förkastande av aktivt sanningssökande saknar de flesta förmågan att ens förstå att de är fångna i en värld av skenbilder, alltför ofta till deras egen förströelse.

Vikten av att återuppta Poes uppdrag i dess rättmätiga historiska perspektiv innebär också att delvis rädda dagens amerikanska samhälle undan fortsatt nedgång i självutplåningens malström. Genom att ta detta initiativ och återställa ett uns av sanning i detta liv är även min förhoppning att bidra till att ta amerikanska kulturen till en ny högre nivå och på så sätt utstaka ett nytt mål som också överensstämmer med det mål Poe strävade efter.

Kontakt

För bokning av seminarium eller konsultation över telefon, var vänlig ta kontakt nedan.
Möjlighet finns för diskussionsgrupper antingen i affärs-/företagssammanhang eller i utbildningssyfte i anslutning till skolor.

S. Bennett Brawer Filosofiutbildning och konsultation
Tumba
070-092 4266
stephenbrawer@gmail.com

Tack

Tack till Elias Dotemar för hjälp med den svenska översättningen!

Vill du veta mer om oss, vänligen skicka ett meddelande!