Senaste bloggposterna

Sokrates betydelse, både som historisk gestalt och som huvudrollfigur i Platons filosofiska skrifter, förkroppsligar den enda epistemologi (kunskapsteori) som kan tjäna som utgångspunkt för att söka sanningen. Den sokratiska utredningsmetoden, i både undervisning och lärande, är den unika väg på vilken människor kan nå djupare insikt i mellanmänskliga relationer och de underliggande principerna för hela universums väsen.

Sokratiskt resonemang skiljer sig emellertid diametralt från dagens utbredda syn, nämligen att förståelse och kunskap kommer från samspelet mellan sinnesintryck, observationer och logiskt tänkande. Denna utbredda kunskapssyn, som ursprungligen kommer från den grekiska filosofen Aristoteles (Platons filosofiske motståndare), innehar idag oinskränkt herravälde över Västvärldens utbildningsväsen och inverkar destruktivt på sanningssökande. I stället för att stimulera, verkar denna tvärtom för att hämma det kreativa tänkandet. Den verkar som ett slags social kontroll som hindrar den fria tankans gång och därmed även en människovärdig och sanningsenlig utbildning. Detta är visserligen ett världsomspännande problem men i synnerhet här i Sverige utgör det ett av grundproblemen. Jag vill faktiskt påstå, att såvida den nämnda fundamentala skillnaden mellan Platon (sokratisk dialog) och Aristoteles inte tydliggörs, så finns litet eller inget hopp om några som helst framgångsrika landvinningar vare sig inom vetenskapen eller de kreativa konsterna (poesin och musiken).

Det är min avsikt att bidra till att just tydliggöra denna skillnad, för att därmed vända kursen, från aristoteliskt och mot platonskt tänkande.

Bara det faktum att ett sådant skifte inleds kommer sätta djupa spår i livets och  samhällets alla aspekter. Det kommer oundvikligen också så stor osämja. Denna osämja blir visserligen obehaglig i början men kommer efterhand leda oss mot fruktsammare och produktivare liv. Ett sådant skifte kommer göra människor fria att mer fullt ut njuta av sina liv och skratta betydligt oftare än de gör i dag.

Kontakt

För bokning av seminarium eller konsultation över telefon, var vänlig ta kontakt nedan.
Möjlighet finns för diskussionsgrupper antingen i affärs-/företagssammanhang eller i utbildningssyfte i anslutning till skolor.

S. Bennett Brawer Filosofiutbildning och konsultation
Tumba
070-092 4266
stephenbrawer@gmail.com

Tack

Tack till Elias Dotemar för hjälp med den svenska översättningen!

Vill du veta mer om oss, vänligen skicka ett meddelande!